Діяльність


1. 

Ведення процедур банкрутства:

- Спостереження
- Фінансове оздоровлення
- Зовнішнє управління


2. Антикризове управління:
- Бізнес-планування
- Фінансово-економічний аналіз
- Стратегічний менеджмент
- Реструктуризація
- Бухгалтерська звітність


3. Діагностика підприємства та бізнесу:
- Фінансовий аналіз
- Оцінка ефективності бізнесу
- Реструктуризація


4. Захист прав та інтересів:
- Боржника
- Кредитора
- Держави
- Трудового колективу


5. Банкрутство:
- Юридичних осіб
- Фізичних осіб 

6. Оцінка майна

7. Стягнення дебіторської заборгованості

8. Ліквідація підприємств через процедуру банкрутства

9. Вирішення корпоративних спорів